Meer Veiligheid, Minder Frictie

The following is external content provided as a free resource for blog readers.

Bedrijven hebben in toenemende mate te kampen met veiligheidsbedreigingen van de IT-omgeving. IT-beveiligingsrisico's bestaan uit verschillende factoren, zoals: het gebruik van persoonlijke apparaten voor zakelijke activiteiten (BYOD) het werken op verschillende locaties en apparaten op uiteenlopende tijden (flexibel of mobiel werken) de groeiende dreiging van beveiligingsrisico's nu de IT-infrastructuur zich uitstrekt naar de cloud. De frictie tussen de eissen van de gebruiker voor ondersteuning en de noodzaak van beveiliging dienen samengebracht te worden in een gebruikersgerichte aanpak voor IT-beveiliging, in plaatst van de traditionele beveiliging van de apparaten zelf. Voor een duidelijke richtlijn voor het verbeteren van de IT-veiligheid zonder de gebruiker of de business te verlammen, download u de gratis whitepaper.Request Free!

No comments:

Post a Comment